DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

โปรแกรมบำบัดอาการปวดศีรษะและไมเกรน

ฟื้นฟูสุขภาพ บำบัดอาการปวดศีระและไมเกรน ด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาองค์ความรู้ด้านสมุนไพรตามศาสตร์แพทย์แผนไทย กับศาตร์อายุรเวท และโภชนบำบัด ร่วมกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต รวมถึงศาสตร์การบำบัดแขนงต่างๆ กับแนวทางการดูแลรักษาแบบองค์รวม ดูแลสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สังคมและสิ่งแวดล้อมกับโปรแกรมบำบัดอาการปวดศีรษะและไมเกรน จะช่วยคืนความสมดุลภายในของคุณทั้งร่างกายและจิตใจ เพิ่มศักยภาพให้ตัวเองคืนความมีชีวิตชีวาตามธรรมชาติของคุณ ให้คุณได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงของการมีสุขภาพดีอีกครั้ง คุณจะได้ดูแลสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบ ได้รับประทานอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติล้วนๆ แบบไม่มีเนื้อสัตว์ ตามหลักโภชนาการ plant-based, whole food, low fat ช่วยให้ผ่อนคลาย ได้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่างล้ำลึก

 

เป้าหมายของโปรแกรม

  • ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจอย่างล้ำลึก
  • ฟื้นฟูสุขภาพ และปรับสมดุลร่างกายและจิตใจด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาอาการปวดศีรษะ ไมเกรน
  • ผ่อนคลายและบรรเทาความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ลดความเครียด ลดความวิตกกังวล ปรับสมดุลอารมณ์
  • เรียนรู้แนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพที่สามารถนำกลับไปทำต่อที่บ้านได้
  • สัมผัสประสบการณ์ การผสานศาสตร์ในการบำบัดแขนงต่างๆเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

 

โปรแกรมนี้เหมาะกับ

  • ผู้ที่มีอาการปวดศีรษะ และไมเกรน
  • ผู้ที่มีภาวะอารมณ์แปรปรวน ไม่ผ่อนคลาย วิตกกังวล
  • บรรเทาความตึงของกล้ามเนื้อ
  • ฟื้นฟูจิตใจให้เกิดความสงบ
  • บรรเทาความเครียดจากการใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่

 

* รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง วีแคร์คลินิกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล