DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพจากภาวะ Long Covid

เชื้อ Covid-19 สามารถทำให้เกิดการอักเสบได้ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะความผิดปกติของปอดและหัวใจ ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาจนหาย(ตรวจไม่พบเชื้อ) แต่เชื้อโควิด-19 อาจทิ้งร่องรอยความเสียหายในอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และอาจทำให้การทำงานของภูมิคุ้มกันผิดปกติไป อาการ Long COVID ที่พบได้บ่อย ได้แก่ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หายใจถี่ หอบเหนื่อย ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ รับรสหรือได้กลิ่นน้อยลง นอนหลับยาก มีภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวล

เราออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพจากอาการ Long COVID ด้วยหลักการดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic care) คือการดูแลสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคมสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้สมุนไพรตามศาสตร์แพทย์แผนไทย ผสมผสานกับอายุรเวท โภชนาการและโภชนบำบัด ร่วมกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต รวมถึงศาสตร์การบำบัดแขนงต่างๆ ที่จะช่วยบำบัดฟื้นฟูสุขภาพของคุณหลังการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยทรีทเมนต์ที่ออกแบบมาเฉพาะ คุณจะได้ฟื้นฟูสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวที่แสนสงบ ได้รับประทานอาหารพืชเป็นหลัก (Plant-Based, Whole Food, Low Fat) ที่เหมาะกับการฟื้นฟูร่างกายอย่างแท้จริง

เป้าหมายของโปรแกรม

  • ฟื้นฟูสุขภาพจากอาการ Long COVID ด้วยหลักการดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic care) เน้นการใช้สมุนไพรตามศาสตร์แพทย์แผนไทย ผสมผสานกับอายุรเวท โภชนาการและโภชนบำบัด ร่วมกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต รวมถึงศาสตร์การบำบัดแขนงต่างๆ ที่จะช่วยบำบัดฟื้นฟูสุขภาพของคุณหลังการติดเชื้อ COVID-19
  • ผ่อนคลายและบรรเทาความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ลดความเครียด เพื่อช่วยการนอนหลับได้ดีขึ้น
  • ลดความวิตกกังวล ปรับสมดุลอารมณ์ ลดความเครียด และเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

โปรแกรมนี้เหมาะกับ

  • ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพหลังการติดเชื้อ COVID-19 (Long COVID)
  • ผู้ที่ต้องการพักผ่อน ปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ ผ่อนคลายและบรรเทาความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ลดความเครียด และเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
  • ผู้ที่นอนหลับยาก หลับไม่สนิท
  • ผู้ที่มีภาวะอารมณ์แปรปรวน ไม่ผ่อนคลาย วิตกกังวล

 

* รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง วีแคร์คลินิกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล