DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

โปรแกรมบำบัดออฟฟิศซินโดรม

บรรเทาอาการปวดจากออฟฟิศซินโดรมที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ ด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาองค์ความรู้ด้านสมุนไพรตามศาสตร์แพทย์แผนไทยกับศาตร์อายุรเวท และโภชนบำบัด ร่วมกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต รวมถึงศาสตร์การบำบัดแขนงต่างๆ กับแนวทางการดูแลรักษาแบบองค์รวม ดูแลสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญาณ สังคมและสิ่งแวดล้อมกับโปรแกรมบำบัดออฟฟิศซินโดรม (office syndrome relief program) ที่จะช่วยลดความตึงตัวหรืออาการเกร็งของกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ บรรเทาความตึงของกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ รวมทั้งการปรับสมดุล และกระตุ้นธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย (ดิน น้ำ ลม ไฟ) ให้ทำงานผสานกันอย่างสมดุล จะช่วยคืนความสมดุลภายในของคุณทั้งร่างกายและจิตใจ เพิ่มศักยภาพให้ตัวเองคืนความมีชีวิตชีวาตามธรรมชาติของคุณ ให้คุณได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงของการมีสุขภาพดีอีกครั้ง คุณจะได้ดูแลสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบ อากาศที่บริสุทธิ์ ได้รับประทานอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติล้วนๆ แบบไม่มีเนื้อสัตว์ ตามหลักโภชนาการ plant-based, whole food, low fat ช่วยให้ผ่อนคลาย ได้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง

 

เป้าหมายของโปรแกรม

 • บรรเทาอาการปวดจากออฟฟิศซินโดรมที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ
 • ฟื้นฟูสุขภาพ และปรับสมดุลร่างกายและจิตใจด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาอาการปวดจากออฟฟิศซินโดรม
 • ผ่อนคลายและบรรเทาความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ลดความเครียด ลดความวิตกกังวล ปรับสมดุลอารมณ์
 • เรียนรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน และลดอาการปวดที่สามารถนำกลับไปทำต่อที่บ้านได้
 • สัมผัสประสบการณ์ การผสานศาสตร์ในการบำบัดแขนงต่างๆเพื่อการมีสุขภาพที่ดี
 • ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจอย่างล้ำลึก

 

โปรแกรมนี้สำหรับ

 • บรรเทาอาการปวดจากออฟฟิศ ซินโดรม
 • ลดความตึงตัวหรืออาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
 • เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ
 • บรรเทาความตึงของกล้ามเนื้อ
 • ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ
 • ปรับสมดุล และกระตุ้นธาตุทั้ง 4 ในร่างกายให้ทำงานผสานกันอย่างสมดุล

* รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง วีแคร์คลินิกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรดกรอกข้อมูล