DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ

ในช่วงเวลาเร่งรีบ หลายคนคงหนีไม่พ้นอาหารสำเร็จรูปจานด่วนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว แต่อาหารจานด่วนมักจะแฝงไปด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูป เต็มไปด้วยไขมันอิ่มตัวและโซเดียม ซึ่งจัดว่าเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงแต่คุณค่าทางโภชนาการต่ำ วีแคร์ คิทเช่น จึงพัฒนาเมนูอาหารจานด่วนให้กลายเป็นเมนูที่พลังงานต่ำแต่คุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อให้ทุกท่านยังมีสุขภาพดีแม้ในวันที่เร่งรีบ

เมนูแนะนำ

เมนูทั้งหมด