DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพดีอย่างยังยืนโดยใช้หลัก Lifestyle Modification

20 ตุลาคม 2023

258

Mega We care เป็นองค์กรส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพดีอย่างยังยืนโดยใช้หลัก Lifestyle Modification Approach โดยเมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางเมก้า วีแคร์ ได้มีการจัดแค้มป์สุขภาพดีด้วยตนเอง (Good Health by yourself Camp) โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ให้กับทีมนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารจากโรงพยาบาลต่างๆในภาครัฐที่เป็นพันธมิตรร่วมกับแบรนด์เมก้า ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแค้มป์จำนวน 34 ท่าน
.
แค้มป์นี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมแค้มป์ซึ่งเป็นบุคลากรทางการรแพทย์ ได้มาเรียนรู้ทักษะการดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตและความรู้เกี่ยวกับอาหาร plant-based ในการป้องกันและพลิกผันโรค เพื่อให้ทีมนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารได้เพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในเรื่องของอาหารแบบพืชเป็นหลัก ไม่สกัด ไม่ขัดสี (Plant-Based, Whole food, Low fat) เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่บริษัท Mega We care อยากให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพดี โดยเริ่มจากการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ผ่านบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งนักโภชนาการ และนักกำหนดอาหารนับว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการจัดโปรแกรมอาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และอีกบทบาทในการสอนผู้ป่วยและประชาชน
แค้มป์สุขภาพของ Wellness We care มีหลากหลายหลักสูตร จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน สำหรับบุคคลทั่วไปและ Private Camp สำหรับองค์กรที่ Wellness We care center อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

For more information

facebook : Wellnesswecare
line : @wellnesswecare
instagram : wellnesswecareth
tel : 063-6394003