DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต

27 กันยายน 2023

439

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 คุณวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งศูนย์เวลเนส วีแคร์ และ นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์เวลเนสวีแคร์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต ระหว่างกรมอนามัยและสถาบันฝึกอบรม โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ครั้งที่ 1 ของประเทศไทย (1st Thailand’s National Conference on Lifestyle Medicine and Holistic-Integrative Wellness Care) จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบเวชศาสตร์วิถีชีวิตในประเทศไทย ทั้งด้านการพัฒนากำลังคน (แพทย์และสหวิชาชีพ) และการดูแลสุขภาพประชาชนด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์วิถีชีวิตเพื่อ สร้างสังคมประเทศไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

และในงานนี้ คุณวิเวก ดาวัน และ นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป ได้รับมอบรางวัล “The  Iconic of Life” ชีวิต-ตัวตน-คนต้นแบบ เพื่อเชิดชูเกียรติแด่บุคคลและองค์กรที่เป็นต้นแบบและร่วมขับเคลื่อนงานด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทย ในช่วงเรื่องเล่าเร้าพลัง 3-min Inspiration Talk  คุณวิเวก ดาวัน ได้รับเกียรติให้ขึ้นพูด ซึ่งคุณวิเวกได้พูดเกี่ยวกับ Mega Dharma ที่ตั้งใจช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพดี ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ “To help people stay healthy as long as they live”ทางด้าน นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพลิกผันโรคที่เกิดจากวิถีชีวิต” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ เมก้า วีแคร์ และเวลเนส วีแคร์ ยังได้สนับสนุนให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์ของบริษัท ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดงานด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตต่อไป ทางด้านเมก้า วีแคร์ ยังได้ให้การสนับสนุนชุดผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพให้แก่แพทย์และบุคลากรการแพทย์ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ และยังร่วมจัดบูธให้ความรู้และแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพภายในงานอีกด้วย

ทางด้านศูนย์เวลเนส วีแคร์ ได้จัดบูธแนะนำหลักสูตรแค้มป์สุขภาพต่างๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยตัวเอง และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ plant-based, whole-food, low-fat ที่ดีต่อสุขภาพ

.

 

.

The Nation
MOU Signing Ceremony for Academic Cooperation in Lifestyle Medicine
https://www.nationthailand.com/pr-news/more/pr-news/40031428

.

Nation Online
MOU Signing Ceremony for Academic Cooperation in Lifestyle Medicine
https://www.nationtv.tv/pr-news/news/pr/378931658

.
Bangkokbiznews

MOU Signing Ceremony for Academic Cooperation in Lifestyle Medicine
https://www.bangkokbiznews.com/corporate-moves/news/corporate-moves/1090953

.
Thai news
MOU Signing Ceremony for Academic Cooperation in Lifestyle Medicine
https://www.thainewsonline.co/news/public-relations/860572

 

For more information

facebook : Wellnesswecare
line : @wellnesswecare
instagram : wellnesswecareth
tel : 063-6394003