DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

สมาคมภริยาทหารเรือจัดอบรมในหัวข้อ “Good Health by Yourself”

20 กุมภาพันธ์ 2024

399

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาเวลล์เนส วีแคร์ และเมก้า วีแคร์ ได้รับเกียรติจากสมาคมภริยาทหารเรือจัดอบรมในหัวข้อ “Good Health by Yourself” สุขภาพดีด้วยตนเอง โดยนายแพทย์ สันต์ ใจยอดศิลป์ ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร โดยคุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมคณะอุปนายก คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ และสมาชิกสมาคม เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้
นอกจากการบรรยายให้ความรู้แล้ว ทางเวลเนส วีแคร์ และเมก้า วีแคร์ ยังได้จัดบูธสุขภาพ ให้ความรู้และคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต ( Lifestyle Medicine ) รวมถึงการสาธิตการทำอาหาร plant-based ที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงแนะนำผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมมอบ Gift Set จากเมก้า วีแคร์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

For more information

facebook : Wellnesswecare
line : @wellnesswecare
instagram : wellnesswecareth
tel : 063-6394003