DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

เวลเนส วีแคร์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากหลักสูตร “เวฬา” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

30 สิงหาคม 2023

318

🌷เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลเนส วีแคร์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากหลักสูตร “เวฬา” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 60 ท่าน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารด้านการแพทย์และสุขภาพ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ผู้เยี่ยมชมได้ศึกษาดูงานในด้านต่างๆของศูนย์ไม่ว่าจะเป็น แค้มป์สุขภาพต่างๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมและฝึกทักษะด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและพลิกผันโรค วีแคร์คลินิก ที่เป็นศูนย์การรักษาและฟื้นฟูโรคด้วยสมุนไพร ด้วยการแพทย์ทางเลือก ชมแปลงผักและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ได้รับประทานอาหารกลางวันที่เป็นอาหาร plant-based , whole-food, low-fat ในเมนูสุดพิเศษ ที่นอกจากจะกินอาหารให้เป็นยาแล้ว ยังได้อิ่มอร่อยอีกด้วย และกิจกรรมไฮไลต์ รับฟังบรรยายพิเศษ โดยนายแพทย์ สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เวลเนส วีแคร์ ได้บรรยายในหัวข้อ “Lifestyle Medicine and Spiritual Wellness เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพของการดูแลตนเองให้ดียิ่งขึ้น
.
✨ทางWellness We care รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับกลุ่มผู้บริหารองค์กรระดับสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และเทคนิคดีๆนำไปปรับใช้กับตนเองและคนรอบข้าง รวมถึงสามารถนำไปต่อยอดให้กับองค์กรด้านสุขภาพต่อไป

For more information

facebook : Wellnesswecare
line : @wellnesswecare
instagram : wellnesswecareth
tel : 063-6394003