DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

Wellness We care จัดแค้มป์จัดการความเครียด

09 พฤศจิกายน 2023

362

เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางWellness We care ได้จัดแค้มป์จัดการความเครียด (Stress Management Camp) 2 วัน 1 คืน สำหรับคนทำงานที่เผชิญกับความเครียด ให้มาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการจัดการความเครียดด้วยตนเอง ที่ Wellness We caree อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ภายในแค้มป์นี้ผู้เรียนนั้นได้ทำการประเมินระดับความเครียดของตนเองและเข้าใจถึงสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเครียด ไปจนถึงการจัดลำดับความสำคัญเพื่อหาแนวทางการรับมือได้อย่างถูกวิธี พร้อมทั้งเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพามหลักของเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเครียด เช่น หลอดเลือดหัวใจ อาการทางจิต โรคซึมเศร้า และเส้นเลือดสมองตีบ นอกจากนี้ยังมี Workshop และกิจกรรมเสริมทักษะในด้านการฝึกสมาธิและสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้เรียน ด้วยโยคะ ไทชิ การระบายสี Soft Pastel เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแค้มป์นั้นสามารถนำไปปรับใช้และจัดการความเครียดได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

For more information

facebook : Wellnesswecare
line : @wellnesswecare
instagram : wellnesswecareth
tel : 063-6394003