DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

หนังสือคู่มืออาหารไทยสุขภาพ

รายละเอียด

เพราะอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี เราจึงพัฒนาเมนูอาหารไทยทั้ง 4 ภาค ที่เป็นที่นิยม ในรูปแบบพืชเป็นหลัก ไขมันต่ำ (plant based whole food) แบบที่ยังคงเอกลักษณ์ของรสชาติอาหารไทย ออกมาเป็นคู่มือการทำอาหาร โดยหวังว่าคู่มือนี้ จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเผยแพร่ให้คนมีสุขภาพดียิ่งขึ้น

* มีจำหน่ายเฉพาะที่เวลเนส วีแคร์