รู้จักเรา

เวลเนส วีแคร์

เวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมสุขภาพเพื่อการป้องกัน บำบัดฟื้นฟู และพลิกผันโรค ผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) แห่งแรกของเมืองไทย ก่อตั้งโดย นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ อดีตศัลยแพทย์หัวใจและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคุณวิเวก ดาวัน นักธุรกิจผู้ใส่ใจสุขภาพ (CEO & Chief Coach, MEGA We care) จากแนวคิดที่ว่า “ทุกคนสามารถดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยตัวเอง (Self-Remedy)” เพื่อการมีสุขภาพดีและสร้างสมดุลให้กับชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งทั้งสองท่านมีประสบการณ์ตรงที่เคยผ่านช่วงวิกฤติชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ทั้งสองท่านสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายเหล่านั้น และประสบความสำเร็จในการจัดการโรคเรื้อรังด้วยได้ด้วยตนเองตามหลักการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จึงตั้งปณิธานอันแน่วแน่ในการเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ออกไปสู่วงกว้าง เพื่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่มวกเหล็กวัลเลย์ (Muak Lek Valley) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ในเขตมวกเหล็ก-เขาใหญ่

“ เราทำอะไร ? ”

ศูนย์ฯแห่งนี้เกิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและพลิกผันโรคเรื้อรังด้วยตัวเอง (Prevention & Reversal) โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) การรับประทานอาหารแบบพืชเป็นหลักไขมันต่ำ (Plant-Based, Whole Food, Low Fat)  การออกกำลังกาย และการรักษาโรคด้วยหลักสติ การบริหารฟื้นฟูจิตใจ (Mindfulness treatment) ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการบำบัดฟื้นฟูจากภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีด้วยตนเอง (Good health by yourself) รูปแบบการอบรม คือแค้มป์สุขภาพ ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กร  ให้คนได้มาเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเอง

บริการของเรา

จองโปรแกรมทั้งหมดของ
เวลเนส วีแคร์

สอบถามและนัดหมายผ่านไลน์
เวลเนส วีแคร์

ข่าวสารและกิจกรรม

27 กันยายน 2023

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 คุณวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งศูนย์เวลเนส วีแคร์ และ นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์เวลเนสวีแคร์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน

25 กันยายน 2023

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 คุณวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งศูนย์เวลเนส วีแคร์ และ นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้อำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์เวลเนสวีแคร์ ได้รับมอบรางวัล “The Iconic of Life

09 กันยายน 2023

แค้มป์นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 82 ที่Wellness We care อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นแค้มป์สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ ผู้เข้าร่วมแค้มป์ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการดูแลสุขภาพของตนเอง เข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคต่างๆและเรียนรู้วิธีการป้องกันได้อย่างถูกวิธี

08 กันยายน 2023

โดยผู้เข้าร่วมแค้มป์เป็นผู้บริหารระดับสูงจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 24 ท่าน
Previous
Next

ความรู้สุขภาพ

01 ตุลาคม 2023

อาการท้องผูก เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้ได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ระบบการเผาผลาญก็ทำงานช้าลง ทำให้ระบบย่อยอาหารมีปัญหา ส่งผลให้ ผู้สูงอายุท้องผูก ไม่ขับถ่าย

20 กันยายน 2023

การนอนหลับเปรียบเสมือนเป็นการเติมพลังงานให้ชีวิต แต่หากนอนไม่หลับแล้วก็เปรียบเสมือนพลังงานในชีวิตลดลง ในศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยการนอนหลับที่สมบูรณ์คือต้องมีธาตุทั้ง 4 ที่สมดุล ทั้งธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ

16 กันยายน 2023

โรคความดันเลือดสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกำลังกายและการใช้ชีวิต

05 กันยายน 2023

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเริ่มต้นการทาน plant-based ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพื่อต้องการดูแลสุขภาพหรือเพื่อต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่รู้ว่าต้องเลือกทานอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อไม่ขาดสารอาหาร