รู้จักเรา

เวลเนส วีแคร์

เวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมสุขภาพเพื่อการป้องกัน บำบัดฟื้นฟู และพลิกผันโรค ผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) แห่งแรกของเมืองไทย ก่อตั้งโดย นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ อดีตศัลยแพทย์หัวใจและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคุณวิเวก ดาวัน นักธุรกิจผู้ใส่ใจสุขภาพ (CEO & Chief Coach, MEGA We care) จากแนวคิดที่ว่า “ทุกคนสามารถดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยตัวเอง (Self-Remedy)” เพื่อการมีสุขภาพดีและสร้างสมดุลให้กับชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งทั้งสองท่านมีประสบการณ์ตรงที่เคยผ่านช่วงวิกฤติชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ทั้งสองท่านสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายเหล่านั้น และประสบความสำเร็จในการจัดการโรคเรื้อรังด้วยได้ด้วยตนเองตามหลักการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จึงตั้งปณิธานอันแน่วแน่ในการเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ออกไปสู่วงกว้าง เพื่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่มวกเหล็กวัลเลย์ (Muak Lek Valley) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ในเขตมวกเหล็ก-เขาใหญ่

“ เราทำอะไร ? ”

ศูนย์ฯแห่งนี้เกิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและพลิกผันโรคเรื้อรังด้วยตัวเอง (Prevention & Reversal) โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) การรับประทานอาหารแบบพืชเป็นหลักไขมันต่ำ (Plant-Based, Whole Food, Low Fat)  การออกกำลังกาย และการรักษาโรคด้วยหลักสติ การบริหารฟื้นฟูจิตใจ (Mindfulness treatment) ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการบำบัดฟื้นฟูจากภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีด้วยตนเอง (Good health by yourself) รูปแบบการอบรม คือแค้มป์สุขภาพ ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กร  ให้คนได้มาเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเอง

บริการของเรา

จองโปรแกรมทั้งหมดของ
เวลเนส วีแคร์

สอบถามและนัดหมายผ่านไลน์
เวลเนส วีแคร์

ข่าวสารและกิจกรรม

09 พฤศจิกายน 2023

ภายในแค้มป์นี้ผู้เรียนนั้นได้ทำการประเมินระดับความเครียดของตนเองและเข้าใจถึงสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเครียด

20 ตุลาคม 2023

ผู้เข้าร่วมแค้มป์ได้มาฝึกลงมือทำอาหารเพื่อสุขภาพด้วยตนเอง พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคในด้านต่างๆ โดยมีคุณใบเตย นักโภชนาการและโภชนบำบัดประจำศูนย์สุขภาพ

20 ตุลาคม 2023

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางเมก้า วีแคร์ ได้มีการจัดแค้มป์สุขภาพดีด้วยตนเอง (Good Health by yourself Camp)

07 ตุลาคม 2023

เมื่อวันที่ 13-16 กันยายน ที่ผ่านมา ทางWellness We care ได้จัดแค้มป์พลิกผันโรคด้วยตนเอง Reverse Disease by Yourself (RDBY) 4วัน 3คืน
Previous
Next

ความรู้สุขภาพ

17 พฤศจิกายน 2023

มะระขี้นก ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ทุกภาค หาได้ง่ายตามรั้วบ้าน ที่ชาวบ้านนิยมนำมาทานกับน้ำพริก ถึงแม้จะมีรสขมแต่มีคุณประโยชน์มากมายต่อร่างกาย

27 ตุลาคม 2023

เมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพร่างกายที่เคยแข็งแรงก็โรยลงตามวัย และกาลเวลา จะเริ่มเห็นจากความเสื่อมของร่างกายเช่น นอนไม่หลับ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ท้องผูก มีลมในท้องเยอะ

24 ตุลาคม 2023

เท้า เป็นอวัยวะที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกาย ที่จะสัมผัสกับพื้นและส่งความรู้สึกไปที่สมองเพื่อให้ควบคุมการเคลื่อนไหวและการทรงตัวในการเดินแต่ละก้าว

24 ตุลาคม 2023

70% ของคนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรคซึมเศร้า ภาวะสุขภาพจิตจึงนับว่าเป็นภัยเงียบทางสาธารณสุขที่สำคัญไม่แพ้ปัญหาสุขภาพกายอย่างโรคเรื้อรั