รู้จักเรา

เวลเนส วีแคร์

เวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมสุขภาพเพื่อการป้องกัน บำบัดฟื้นฟู และพลิกผันโรค ผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) แห่งแรกของเมืองไทย ก่อตั้งโดย นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ อดีตศัลยแพทย์หัวใจและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคุณวิเวก ดาวัน นักธุรกิจผู้ใส่ใจสุขภาพ (CEO & Chief Coach, MEGA We care) จากแนวคิดที่ว่า “ทุกคนสามารถดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยตัวเอง (Self-Remedy)” เพื่อการมีสุขภาพดีและสร้างสมดุลให้กับชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งทั้งสองท่านมีประสบการณ์ตรงที่เคยผ่านช่วงวิกฤติชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ทั้งสองท่านสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายเหล่านั้น และประสบความสำเร็จในการจัดการโรคเรื้อรังด้วยได้ด้วยตนเองตามหลักการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จึงตั้งปณิธานอันแน่วแน่ในการเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ออกไปสู่วงกว้าง เพื่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่มวกเหล็กวัลเลย์ (Muak Lek Valley) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ในเขตมวกเหล็ก-เขาใหญ่

“ เราทำอะไร ? ”

ศูนย์ฯแห่งนี้เกิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและพลิกผันโรคเรื้อรังด้วยตัวเอง (Prevention & Reversal) โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) การรับประทานอาหารแบบพืชเป็นหลักไขมันต่ำ (Plant-Based, Whole Food, Low Fat)  การออกกำลังกาย และการรักษาโรคด้วยหลักสติ การบริหารฟื้นฟูจิตใจ (Mindfulness treatment) ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการบำบัดฟื้นฟูจากภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีด้วยตนเอง (Good health by yourself) รูปแบบการอบรม คือแค้มป์สุขภาพ ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กร  ให้คนได้มาเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเอง

บริการของเรา

จองโปรแกรมทั้งหมดของ
เวลเนส วีแคร์

สอบถามและนัดหมายผ่านไลน์
เวลเนส วีแคร์

ข่าวสารและกิจกรรม

20 กุมภาพันธ์ 2024

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาเวลล์เนส วีแคร์ และเมก้า วีแคร์ ได้รับเกียรติจากสมาคมภริยาทหารเรือจัดอบรมในหัวข้อ “Good Health by Yourself” สุขภาพดีด้วยตนเอง โดยนายแพทย์ สันต์ ใจยอดศิลป์ ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

23 มกราคม 2024

ใช้ชีวิตให้ฟิตยิ่งขึ้น ด้วยการปรับกายใจให้สมดุล” โดย น.พ.พงศ์ภากร ศรธนะรัตน์ (หมอเทมส์) จากศูนย์เวลเนส วีแคร์ และหัวข้อ “รู้ทันกลโกงออนไลน์” โดย พ.ต.ต. วีระพงษ์ แนวคำดี สารวัตรกลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

27 ธันวาคม 2023

เวลเนส วีแคร์ จัดกิจกรรมดนตรีในสวนเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล Christmas & Happy New year เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

06 ธันวาคม 2023

ศูนย์เวลเนส วีแคร์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน และสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทย จัดแค้มป์สำหรับแพทย์เวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine)
Previous
Next

ความรู้สุขภาพ

29 มกราคม 2024

ลำไส้เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการการย่อย ดูดซึมสารอาหาร แร่ธาตุและวิตามิน เพื่อดูดกลับเข้าสู่กระแสเลือด ส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย และยังทำหน้าที่เก็บรวบรวมกากอาหาร

22 มกราคม 2024

“วัยทอง” หรือ Menopause จะเกิดกับสตรีที่มีอายุ 40-45 ปีขึ้นไป อาจเกิดได้ทั้งจากธรรมชาติและจากการผ่าตัดมดลูกหรือรังไข่ ในช่วงวัยหมดประจำเดือนอาจเกิดปัญหาด้านสุขภาพได้

22 มกราคม 2024

ความชราไม่ได้เกิดจากอายุหรือเวลาที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่มีต้นเหตุและปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้คนเราก้าวสู่ความชราไม่เท่ากัน เช่น อายุ แสงแดด รังสี รวมถึงการอักเสบ

12 มกราคม 2024

เมื่อเข้าสู่วัยทอง ความเสื่อมของร่างกายและจิตใจก็เกิดขึ้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง อาการเหล่านี้สามารถเกิดได้ทุกระบบ เช่น อารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย