รู้จักเรา

เวลเนส วีแคร์

เวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมสุขภาพเพื่อการป้องกัน บำบัดฟื้นฟู และพลิกผันโรค ผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) แห่งแรกของเมืองไทย ก่อตั้งโดย นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ อดีตศัลยแพทย์หัวใจและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคุณวิเวก ดาวัน นักธุรกิจผู้ใส่ใจสุขภาพ (CEO & Chief Coach, MEGA We care) จากแนวคิดที่ว่า “ทุกคนสามารถดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยตัวเอง (Self-Remedy)” เพื่อการมีสุขภาพดีและสร้างสมดุลให้กับชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งทั้งสองท่านมีประสบการณ์ตรงที่เคยผ่านช่วงวิกฤติชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ทั้งสองท่านสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายเหล่านั้น และประสบความสำเร็จในการจัดการโรคเรื้อรังด้วยได้ด้วยตนเองตามหลักการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จึงตั้งปณิธานอันแน่วแน่ในการเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ออกไปสู่วงกว้าง เพื่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่มวกเหล็กวัลเลย์ (Muak Lek Valley) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ในเขตมวกเหล็ก-เขาใหญ่

“ เราทำอะไร ? ”

ศูนย์ฯแห่งนี้เกิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและพลิกผันโรคเรื้อรังด้วยตัวเอง (Prevention & Reversal) โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) การรับประทานอาหารแบบพืชเป็นหลักไขมันต่ำ (Plant-Based, Whole Food, Low Fat)  การออกกำลังกาย และการรักษาโรคด้วยหลักสติ การบริหารฟื้นฟูจิตใจ (Mindfulness treatment) ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการบำบัดฟื้นฟูจากภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีด้วยตนเอง (Good health by yourself) รูปแบบการอบรม คือแค้มป์สุขภาพ ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กร  ให้คนได้มาเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเอง

บริการของเรา

จองโปรแกรมทั้งหมดของ
เวลเนส วีแคร์

สอบถามและนัดหมายผ่านไลน์
เวลเนส วีแคร์

ข่าวสารและกิจกรรม

20 กุมภาพันธ์ 2024

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาเวลล์เนส วีแคร์ และเมก้า วีแคร์ ได้รับเกียรติจากสมาคมภริยาทหารเรือจัดอบรมในหัวข้อ “Good Health by Yourself” สุขภาพดีด้วยตนเอง โดยนายแพทย์ สันต์ ใจยอดศิลป์ ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

23 มกราคม 2024

ใช้ชีวิตให้ฟิตยิ่งขึ้น ด้วยการปรับกายใจให้สมดุล” โดย น.พ.พงศ์ภากร ศรธนะรัตน์ (หมอเทมส์) จากศูนย์เวลเนส วีแคร์ และหัวข้อ “รู้ทันกลโกงออนไลน์” โดย พ.ต.ต. วีระพงษ์ แนวคำดี สารวัตรกลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

27 ธันวาคม 2023

เวลเนส วีแคร์ จัดกิจกรรมดนตรีในสวนเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล Christmas & Happy New year เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

06 ธันวาคม 2023

ศูนย์เวลเนส วีแคร์ ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน และสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทย จัดแค้มป์สำหรับแพทย์เวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine)
Previous
Next

ความรู้สุขภาพ

28 มีนาคม 2024

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเพิ่มมากขึ้น นอกจากจะพบในผู้สูงอายุแล้วยังพบได้มากในวัยทำงาน เนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ

28 มีนาคม 2024

หมายถึง ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ระดับฮอร์โมนเพศชายที่ลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้จะถูกเรียกว่า ภาวะ “hypogonadism”

26 มีนาคม 2024

อาหารประเภท #Plantbased, #Wholefood, #Lowfat คือ อาหารจากพืชเป็นหลัก ไม่ผ่านการสกัด ไม่ขัดสี และมีปริมาณไขมันต่ำ ส่งผลให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์เต็มที่

29 มกราคม 2024

ลำไส้เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการการย่อย ดูดซึมสารอาหาร แร่ธาตุและวิตามิน เพื่อดูดกลับเข้าสู่กระแสเลือด ส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย และยังทำหน้าที่เก็บรวบรวมกากอาหาร