รู้จักเรา

เวลเนส วีแคร์

เวลเนส วีแคร์ เซ็นเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมสุขภาพเพื่อการป้องกัน บำบัดฟื้นฟู และพลิกผันโรค ผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) แห่งแรกของเมืองไทย ก่อตั้งโดย นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ อดีตศัลยแพทย์หัวใจและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคุณวิเวก ดาวัน นักธุรกิจผู้ใส่ใจสุขภาพ (CEO & Chief Coach, MEGA We care) จากแนวคิดที่ว่า “ทุกคนสามารถดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยตัวเอง (Self-Remedy)” เพื่อการมีสุขภาพดีและสร้างสมดุลให้กับชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งทั้งสองท่านมีประสบการณ์ตรงที่เคยผ่านช่วงวิกฤติชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ทั้งสองท่านสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายเหล่านั้น และประสบความสำเร็จในการจัดการโรคเรื้อรังด้วยได้ด้วยตนเองตามหลักการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จึงตั้งปณิธานอันแน่วแน่ในการเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ออกไปสู่วงกว้าง เพื่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่มวกเหล็กวัลเลย์ (Muak Lek Valley) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ในเขตมวกเหล็ก-เขาใหญ่

“ เราทำอะไร ? ”

ศูนย์ฯแห่งนี้เกิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและพลิกผันโรคเรื้อรังด้วยตัวเอง (Prevention & Reversal) โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) การรับประทานอาหารแบบพืชเป็นหลักไขมันต่ำ (Plant-Based, Whole Food, Low Fat)  การออกกำลังกาย และการรักษาโรคด้วยหลักสติ การบริหารฟื้นฟูจิตใจ (Mindfulness treatment) ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการบำบัดฟื้นฟูจากภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีด้วยตนเอง (Good health by yourself) รูปแบบการอบรม คือแค้มป์สุขภาพ ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กร  ให้คนได้มาเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเอง

บริการของเรา

จองโปรแกรมทั้งหมดของ
เวลเนส วีแคร์

สอบถามและนัดหมายผ่านไลน์
เวลเนส วีแคร์

ข่าวสารและกิจกรรม

09 กันยายน 2023

แค้มป์นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 82 ที่Wellness We care อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นแค้มป์สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ ผู้เข้าร่วมแค้มป์ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการดูแลสุขภาพของตนเอง เข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคต่างๆและเรียนรู้วิธีการป้องกันได้อย่างถูกวิธี

08 กันยายน 2023

โดยผู้เข้าร่วมแค้มป์เป็นผู้บริหารระดับสูงจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 24 ท่าน

30 สิงหาคม 2023

เป็นกลุ่มผู้บริหารด้านการแพทย์และสุขภาพ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ผู้เยี่ยมชมได้ศึกษาดูงานในด้านต่างๆของศูนย์ไม่ว่าจะเป็น แค้มป์สุขภาพต่างๆ

25 สิงหาคม 2023

เป็นแค้มป์ที่ฝึกทักษะการวางความคิด เพิ่มความสงบเย็นในจิตใจ นำพาตัวเองให้ลุดพ้นออกจากความเครียดสะสม โดยมุ่งเน้นไปที่การทำสมาธิ ใช้ความเงียบเข้าไปสังเกตตัวเอง (Observe)
Previous
Next

ความรู้สุขภาพ

20 กันยายน 2023

การนอนหลับเปรียบเสมือนเป็นการเติมพลังงานให้ชีวิต แต่หากนอนไม่หลับแล้วก็เปรียบเสมือนพลังงานในชีวิตลดลง ในศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยการนอนหลับที่สมบูรณ์คือต้องมีธาตุทั้ง 4 ที่สมดุล ทั้งธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ

16 กันยายน 2023

โรคความดันเลือดสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกำลังกายและการใช้ชีวิต

05 กันยายน 2023

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเริ่มต้นการทาน plant-based ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพื่อต้องการดูแลสุขภาพหรือเพื่อต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่รู้ว่าต้องเลือกทานอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อไม่ขาดสารอาหาร

01 กันยายน 2023

มันดาลา (Mandala) เป็นรูปแบบศิลปะทรงกลมที่นักจิตวิทยาใช้เพื่อเข้าถึงความคิดในจิตใต้สำนึกผ่านสัญลักษณ์ สามารถใช้เทคนิคอะไรก็ได้ ใช้รูปทรงอะไรก็ได้ ใช้สีสันยังไงก็ได้ แต่ทุกอย่างจำเป็นต้องเข้ามาอยู่เป็นองค์ประกอบของรูปทรงวงกลม ในบทความนี้จะพูดถึงประโยชน์ของมันดาลาที่มีส่วนช่วยในการฝีกสมาธิ