DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

อาหาร Plant-Based

บทความ

บทความ

อาหารจากสัตว์เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค ปริมาณโปรตีนที่มากเกินไปในอาหารจากสัตว์จะเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็ง และนำไปสู่โรคเรื้อรังต่างๆ
อาหารคือเพื่อนของเราในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ พวกเราคงเคยได้ยินคำกล่าวจากฮิปโปเครตีส ที่ว่า “ให้อาหารเป็นยาและให้ยาเป็นอาหาร”
พืชหัวหลายชนิดยกเว้นมันฝรั่ง มันเทศและมันสำปะหลัง ควรระมัดระวังวิธีการปรุง เนื่องจากพืชหัวบางชนิดอาจออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อร่างกาย
คุณรู้หรือไม่ว่าคุณอาจจะตกหลุมรักมันฝรั่งได้เลย ถ้าคุณใช้มันฝรั่งในการลดน้ำหนัก? ความจริงก็คือมันฝรั่งมีแคลอรี่ต่ำและเต็มไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุและสารอาหาร สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่เตรียมมันฝรั่งไว้สำหรับกิน
คุณต้องเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “เราเป็นในสิ่งที่เรากิน” หรือ “We are what we eat” ข้อความนี้หมายถึง สุขภาพของเราจะเป็นไปตามอาหารที่เรากิน เราต้องมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงเท่านั้น เพื่อที่จะทำความฝันของเราให้เป็นจริงได้
ผู้รับประทานอาหารพืชเป็นหลัก มักกังวลถึงประเด็นสารอาหารและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูก ความกังวลนี้เป็นความจริงหรือไม่ เราลองมาดูข้อมูลกัน
วิดีโอ

วิดีโอ

บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์