DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

อาหาร Plant-Based

tab-article บทความ

บทความ

โปรตีนคือหนึ่งในกลุ่มของสารอาหารหลัก (Macronutritens) ที่ให้พลังงานและจำเป็นต่อทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย โดยโปรตีนสร้างมาจากกรดอะมิโนจำนวน 20 ชนิด ที่ร่างกายสังเคราะห์เองได้ เรียกว่ากรดอะมิโนไม่จำเป็น (non-essential amino acids) ในแต่ในจำนวนนี้ มี 9 ชนิด
การเลือกรูปแบบการรับประทานอาหารที่ดีที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงในทุก ๆ ช่วงของชีวิต จะช่วยให้ได้สารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ ทั้งยังช่วยป้องกันภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอ้วน
การนอนหลับ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราไม่น้อยไปกว่าการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย เราใช้เวลาในการนอนถึง 1 ใน 3 ของชีวิต ซึ่งช่วงที่เรานอนหลับนั้นเป็นช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมส่วนสึกหรอ ในขณะที่สมองได้เรียบเรียงข้อมูลที่ได้รับมาตลอดทั้งวันนำไปจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
ร่างกายของเรา มีประชากรแบคทีเรียในลำไส้อยู่หมื่นล้านล้านตัว และแน่นอนว่าในจำนวนนั้นย่อมมีแบคทีเรียชนิดดีและไม่ดีปะปนกันไป แต่การมีแบคทีเรียชนิดดีนั้นย่อมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว ไม่ใช่แค่ต้องมีแบคทีเรียชนิดดี แต่ต้องมีให้เยอะและหลากหลายสายพันธุ์ด้วย ซึ่งในบทความนี้จะบอกเทคนิคในการกินที่ดีและมีประโยชน์กับลำไส้กันค่ะ
นิยามของผู้สูงอายุ คือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จัดว่าเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยเฉพาะด้านร่างกาย เช่น การสลายมวลกล้ามเนื้อและกระดูกมากขึ้น การย่อยและการดูดซึมสารอาหารลดลง ทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่เกิดภาวะการขาดสารอาหารได้ง่าย เมื่อเทียบกับวัยอื่น
“สุขภาพของลำไส้เท่ากับภูมิคุ้มกันของร่างกายเพราะ70%ของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอยู่ในลำไส้ ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันมีหน้าที่เป็นแนวหน้าในการจัดการเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมภายในร่างกาย ดังนั้นการมีสุขภาพลำไส้ที่ดีจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงได้“
tab-video วิดีโอ

วิดีโอ

tab-e-learning บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์