DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

อาหาร Plant-Based

บทความ

บทความ

ในอาหารจากพืชเป็นหลักที่ปลูกตามปกติ จะพบว่าระดับของสารกำจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูงมาก ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงได้รับสารกำจัดศัตรูพืชสูงเนื่องจากการบริโภคอาหารจากพืชที่ปลูกตามปกติเป็นเวลานาน
อาหารและโภชนาการมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและมีอายุยาวนานขึ้นในผู้ป่วยมะเร็งหรือที่กำลังได้รับเคมีบำบัด
อาหารที่ดีและเหมาะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการตั้งครรภ์ให้มีสุขภาพดี คือ อาหารจากพืช และเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพในระหว่างตั้งครรภ์
คุณกำลังลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่า? กำลังวางแผนที่จะลดน้ำหนักส่วนเกินเหล่านั้นหรือไม่? ถ้าอย่างนั้นคุณคงต้องเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาหาร
คุณต้องการป้องกันโรคเบาหวานประเภทที่ 2 หรือไม่? คุณสามารถเลือกเพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดีและปราศจากโรคได้
วิดีโอ

วิดีโอ

บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์