DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

จัดแค้มป์สุขภาพดีด้วยตนเอง Good Health by Yourself (GHBY) 2 วัน 1คืน

09 กันยายน 2023

386

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา Wellness We care จัดแค้มป์สุขภาพดีด้วยตนเอง Good Health by Yourself (GHBY) 2 วัน 1คืน แค้มป์นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 82 ที่Wellness We care อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นแค้มป์สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ ผู้เข้าร่วมแค้มป์ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการดูแลสุขภาพของตนเอง เข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคต่างๆและเรียนรู้วิธีการป้องกันได้อย่างถูกวิธี โดยใช้หลักของเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างถูกต้องยิ่ง ทั้งในเรื่องการทานอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด รวมถึงการฝึกสมาธิเพิ่มความผ่อนคลาย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมแค้มป์ยังได้ทานอาหาร Plant-Based ที่ดีต่อสุขภาพในทุกมื้อ เป็นการมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สอดแทรกไปด้วยสาระความรู้มากมาย และยังสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองและคนในครอบครัวได้อีกด้วย

 

For more information

facebook : Wellnesswecare
line : @wellnesswecare
instagram : wellnesswecareth
tel : 063-6394003