DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

เวลเนส วีแคร์ ได้จัด Camp for Executives สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีผู้บริหารยุคใหม่

08 กันยายน 2023

287

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เวลเนส วีแคร์ ได้จัด Camp for Executives สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีผู้บริหารยุคใหม่ แนวคิดเมืองสุขภาพ สู่องค์กรสุขภาพ (2 วัน 1 คืน) โดยผู้เข้าร่วมแค้มป์เป็นผู้บริหารระดับสูงจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 24 ท่าน
🏡เนื้อหาและกิจกรรมในแค้มป์เหมาะสำหรับผู้บริหาร หรือผู้นำองค์กร เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างองค์กรสุขภาพดี หรือ Corporate Wellness ผู้เข้าร่วมแค้มป์ได้เรียนรู้และฝึกทักษะต่างๆ กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอด 2 วัน 1 คืน ผู้ร่วมแค้มป์ได้เรียนรู้ :
• แนวคิดเมืองสุขภาพสู่องค์กรสุขภาพ
• ตัวชี้วัดสุขภาพ 8 อย่าง หรือ Essential 8
• แนวทางการป้องกันและพลิกผันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs
• ฝึกสติ จัดการความเครียด
• Workshop กลุ่ม Corporate Wellness Initiative
•ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายแบบฝึกความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
• ฝึกประเมินสมรรถนะร่างกายด้วยวิธีการเดินหกนาที
• เรียนรู้โภชนาการแบบพืชเป็นหลักและคำแนะนำโภชนาการมาตรฐาน
• สุขศาสตร์การนอนหลับ
📌นอกจากได้เรียนรู้และฝึกทักษะสุขภาพต่างๆแล้ว สำคัญที่สุดคือผู้บริหารทุกท่านได้ไอเดียโครงการ Corporate Wellness เพื่อนำไปต่อยอดในองค์กร และพร้อมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างองค์กรสุขภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทางWellness We care รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม สู่สังคมสุขภาพดี ซึ่งสังคมสุขภาพดีในที่ทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญและทำได้ไม่ยาก หากแต่อาศัยพลังขับเคลื่อนของผู้นำองค์กรเป็นสำคัญ

For more information

facebook : Wellnesswecare
line : @wellnesswecare
instagram : wellnesswecareth
tel : 063-6394003