DESKTOP

By:

TABLET

By:

MOBILE

By:
Logo-MegaWeCare

อาหารไทยเพื่อสุขภาพ

อาหารไทย ถือว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่มีความหลากหลายด้านพืชผักสมุนไพรและรสชาติ องค์ความรู้ฝั่งแพทย์แผนตะวันตกอย่างแพทย์แผนไทย ยังได้มีการกล่าวถึงการปรุงอาหารเป็นยา หรืออาหารตามธาตุ แต่ในปัจจุบัน อาหารไทยถูกปรับไปตามโลกสมัยใหม่ ทำให้ความหลากหลายด้านพืชผักสมุนไพรลดลง รวมถึงวัตถุดิบและเครื่องปรุงเต็มไปด้วยไขมันอิ่มตัวจากสัตว์และน้ำมัน รวมไปถึงน้ำตาลและเกลือ ทำให้อาหารไทยที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร ถูกบดบังประโยชน์จากวัตถุดิบที่ถูกแต่งเติมเข้าไป กลายเป็นภัยร้ายเงียบโดยไม่รู้ตัว
วีแคร์ คิทเช่น เรามีความตั้งใจในการผลักดันให้อาหารไทย เป็นเมนูมังสวิรัติไขมันต่ำเพื่อสุขภาพ ให้โด่งดังไกลระดับนานาชาติ เพื่อคนไทยและคนทั่วโลกได้เข้าถึงประโยชน์จากความหลากหลายทางพืชพันธุ์ผักและสมุนไพรไทย ที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ที่จะมีส่วนช่วยป้องกันและพลิกผันโรคเรื้อรังได้

เมนูแนะนำ

เมนูทั้งหมด